Política de venta i cancel·lació / devolució

Donada la naturalesa dels productes peribles que es venen a Umami croquetes la política de cancel·lació i devolució és la següent:

Cancel·lació d’una comanda.

Es podrà cancel·lar la comanda en qualsevol moment abans que l’estat estigui marcat com “enviat”, en aquest cas es retornarà la quantitat de diners íntegra menys les despeses ocasionades pel mètode de pagament escollit. Un cop la comanda surti de les nostres instal·lacions les comandes no es podran cancel·lar i no es tindrà dret a reemborsament

Devolució d’una comanda.

En cap cas es podrà retornar una comanda.

Reclamació

Si ha experimentat qualsevol tipus de problema poseu-vos en contacte amb nosaltres a l’632 01 55 99 trucant o per WhatsApp. També pot contactar amb nosaltres a info@umamicroquetes.cat

Malgrat que posem el millor de nosaltres perquè ho tuppers arribin en perfectes condicions si la reclamació està relacionada amb tuppers trencats és obligatori fer fotos per provar això enfront de l’transportista. Sense fotos no podrem ajudar amb la reclamació.